ecbministeris.org

 
 


Ministeris cristians independents fonamentals en la fe, dispensacionals escatològicament, no denominacionals eclesiàsticament, no carismàtics ni pentencostals.

Ministerios cristianos independientes fundamentales en la fe, dispensacionales escatológicamente, no denominacionales eclesiásticamente, no carismáticos noi pentecostales.

 

ministeris cristians bíblics